Realizácia stavieb

Vrámci realizácie stavieb spoločnosť ponúka služby v podobe:

 • konzultácií a štúdií
 • dodávky a montáže silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov
 • dodávky a montáže mechanických konštrukcií
 • dodávky a montáže technologických zariadení
 • merania elektrických a elektroakustických zariadení a súborov

Spoločnosť realizuje svoje projekty predovšetkým v nasledovných oblastiach: 

OZVUČENIE A OSVETLENIE PRIESTOROV (pre):

 • divadlá, kiná a kultúrne zariadenia
 • banky, firemné priestory
 • výstaviská
 • športové haly, štadióny, plavárne a amfiteátre
 • hotely, kongresové a konferenčné sály, školiace centrá
 • nákupné centrá, supermarkety
 • kostoly a domy smútku
 • nahrávacie, rozhlasové a televízne štúdiá
 • jazykové učebne
 • miestny rozhlas v školách, závodoch a obciach
 • ozvučenie budov pre núdzové hlásenia ( požiarny rozhlas )

NAVRHOVANIE A VYBAVENIE ŠTÚDIÍ A RÉŽIÍ

 • akustické obklady
 • ergonomické pracoviská z technologického nábytku
 • štúdiové zariadenia pre spracovanie zvuku a obrazu

KONFERENČNÉ A PREKLADATEĽSKÉ SYSTÉMY, JAZYKOVÉ UČEBNE

 • konferenčné zariadenia
 • prekladateľské zariadenia
 • prekladateľské kabíny
 • jazykové učebne

AUDIOVIZUÁLNE ZARIADENIA

 • svetelné tablá
 • predvádzacia audiovizuálna technika
 • priemyselná televízia
 • hlasovacie zariadenia

JEDNOTNÝ ČAS

 • matičné hodiny
 • podružné jednostranné a obojstranné digitálne hodiny s displejom z LED diód (deň v týždni, dátum, mesiac, čas )
 • atypické držiaky hodín