Projektovanie

V rámci projektovania firma realizuje:

 • projekty slaboprúdových zariadení a rozvodov
 • projekty silnoprúdových zariadení a rozvodov

Z oblasti slaboprúdu sa projektujú a realizujú:

 • ozvučenie interiérov a exteriérov
 • vnútorné a vonkajšie slaboprúdové rozvody
 • ozvučenie domáceho kina
 • požiarny rozhlas
 • miestny rozhlas - ozvučenie budov a vonkajších priestranstiev
 • komunikačné zariadenia pre systém komunikácie so zákazníkom (bankové dorozumievanie cez ochranné sklenené prepážky, hlasitý odposluch...)
 • miestne dorozumievacie zariadenie pre divadelnú prevádzku resp. pre miestne dorozumievanie v rozhlase, TV štúdiách, nahrávacích štúdiách a pod.
 • konferenčné, prekladateľské a hlasovacie systémy
 • audio a video systémy pre jazykové učebne a školiace strediská
 • veľkoplošnú projekciu
 • jednotný čas
 • elektronické informačné systémy

Z oblasti silnoprúdu spoločnosť projektuje:

 • napájacie zariadenia a rozvody pre slaboprúdové zariadenia