O nás

Spoločnosť Proeling spol. s r.o. vznikla v r.1993 ako jedna z prvých súkromných spoločností na Slovensku podnikajúcich v oblasti profesionálnej elektroakustiky.

V rámci svojej činnosti zabezpečujeme poradenskú činnosť, projektovú prípravu, všetky druhy montážnych prác, dodávateľskú (obchodnú) činnosť, výrobu zariadení ako aj celý rad iných činností týkajúcich sa problematiky profesionálnej elektroakustiky.

Pracovníci spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti v oblasti štúdiovej techniky. Táto skutočnosť je predpokladom vysokej kvality vykonaných prác. Dôkazom toho je stále narastajúci okruh spokojných užívateľov.

Naším prioritným cieľom je uspokojovanie potrieb každého zákazníka serióznym prístupom a poskytovaním služieb na vysokej profesionálnej úrovni. 

Hlavné štyri oblasti činností, ktorými sa zaoberáme sú: